Co powinno się wiedzieć o zakupach przez telefon i Internet

Obowiązujące prawo jednoznacznie głosi, iż umowa zawarta wirtualnie, czyli poza siedzibą firmy, może zostać unieważniona w okresie 2 tygodni od jej wejścia w życie. Jednak od tej zasady są wyjątki, które najlepiej poznać wcześniej, przed zawarciem umowy telefonicznie lub poprzez e-mail.

Jakie mamy wyjątki, które uniemożliwiają wycofanie się z umowy?

Jest ich całkiem sporo, prawie tyle, co w przypadku dni na odstąpienie od zakupu – trzynaście. Niedługi okres przydatności produktu, towary na zamówienie, towary lub usługi ze zmiennymi cenami, a do tego towary zapieczętowane wrażliwe nie podlegają prawu odejścia od umowy. Musimy pamiętać także o programach komputerowych i nagraniach, produktach dołączonych jako komplet do innych towarów, niektórych rodzajach napojów alkoholowych. Takie same zasady dotyczą treści cyfrowych, zaś z usług – planowej konserwacji i awarii do usunięcia. Nie można również rozwiązać umowy, jeżeli poprzednie etapy usługi były akceptowane, a także dokonanie kupna na aukcji i umowy z rezerwacją. To całkiem pokaźny pakiet, dlatego lepiej sprawdzić wszystkie przepisy przed zakupem.

Obowiązki sprzedawcy przy zakupach na dystans

Przy zamawianiu produktu lub usługi internetowo lub telefonicznie, sprzedawca ma obowiązek przedstawić konsumentowi kilka informacji jeszcze przed złożeniem zamówienia. Przepisy konsumenckie obligują sprzedawcę do poinformowania o głównych cechach procesu oraz sposobie porozumiewania się z klientem. Niezależnie od okoliczności łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenia wraz z podatkami musi zostać podana precyzyjnie. Kupujący pod rygorem prawa musi mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami jeszcze przed kupnem. Wiadomości te powinny być przekazane w sposób jasny i widoczny, znajdując się w bezpośrednim sąsiedztwie potwierdzenia zakupu.

Czy zawsze transakcja jest nie do podważenia?

A co z zakupami pod wpływem perswazji lub manipulacji akwizytora lub telemarketera, często niezgodnych z rzeczywistością? Wprowadzanie w błąd w celu niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem oznacza przestępstwo wyłudzenia! Jeśli istnieje podejrzenie przestępstwa, trzeba skorzystać z konsultacji prawnika. By skorzystać z konsultacji, wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dowolną frazę, np. kancelaria prawna Łódź czy „prawnik szczecin”. Nadal gros oszukanych nie poszukuje wsparcia prawników, a nawet nie zgłasza przestępstwa. Takie sprawy mogą znaleźć swoje rozwiązanie na sali sądowej, ale to nie norma. Profesjonalny adwokat lub radca prawny w peirwszej kolejności wyczerpie wszystkie możliwe środki, by przekonać stronę przeciwną do zadoścuczynienia swojemu klientowi.