Niesłusznie uzyskany mandat-jak działać?

Nieraz borykamy się z problemem zaakceptowania bezpodstawnie wypisanego mandatu. Przyczynami takiego zjawiska jest często nieznajomość kodeksu lub stres. Aczkolwiek każdy problem można szybko rozwiązać. Wystarczy jedynie spisać odwołanie. W pewnych okolicznościach dopuszcza się wycofanie mandatu.

Co zrobić, aby unieważnić odebrany mandat?

Odwołanie od mandatu działa jedynie w przypadku, gdy udowodnimy, iż nasze działanie nie było czynem karnym. System prawa w naszym kraju podlega bezustannym zmianom i poprawkom. Ze względu na to możliwe jest uniknięcie konsekwencji za coś co kiedyś przyjmowano za przestępstwo. Innym przypadkiem jest wydarzenie, za które może skazać jedynie sąd, czyli grozi za nie np. areszt, a nie grzywna.
Zezwala się na złożenie wniosku o unieważnienie grzywny w przypadku, kiedy działanie było tylko i wyłącznie formą obrony własnej oraz koniecznej. Wystąpienie u winnego dysfunkcji umysłowej bądź innych ułomności zdrowotnych logiczne myślenie to okoliczności towarzyszące pozytywnemu rozpatrzeniu odwołania się od mandatu. W przypadku rozterek dotyczących słuszności wystawienia mandatu należy znaleźć porady prawne.

Jak uniknąć kary pieniężnej?

Aby odwołać się od mandatu, warto stworzyć wniosek oraz dostarczyć go do sądu rejonowego, który jest właściwy dla regionu, na którym został wystawiony mandat.
Można to zrobić osobiście albo nadać pismo pocztą, koniecznie listem poleconym. Potem należy zaczekać na odpowiedź listowną, w której powinna znaleźć się data i godzina posiedzenia sądu. Naszym obowiązkiem jest pojawienie się w konkretnym dniu w gmachu sądu na sprawie bądź możemy poczekać na pisemną wiadomość o wyniku dokonanych obrad w naszej sprawie. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym spisaniem profesjonalnego wniosku, stąd też korzystnym wyjściem z sytuacji jest umówienie się na spotkanie z dobrym adwokatem, który poradzi co powinniśmy ująć w naszym podaniu. Bezproblemowo można odszukać porady prawne Kraków czy Warszawa, ale również w innych polskich miastach.
By dobrać kancelarię z idealną ofertą w dowolnym mieście Polski wystarczy wprowadzić w wyszukiwarkę np. porady prawne Kraków a następnie pokaże nam się lista zadowalających wyników.
Wniosek o anulowanie mandatu musi być prawidłowo uzasadniony oraz musi być złożony do 7 dni od uprawomocnienia się mandatu.
Sąd ma obowiązek przeanalizować pismo w jak najkrótszym terminie, aczkolwiek nie ma jednoznacznego terminu na przeanalizowanie wniosku.